ADIYAMAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
 DÜZENLENEN TOPLUM YARARINA PROGRAM DUYURUSU
PROGRAMIN UYGULANACAĞI YER
PROGRAMIN KONUSU
KATILIMCI SAYISI
PROGRAM SÜRESİ
TYP NO
KATILIMCI SEÇİMİ VE TARİHİ
BAŞVURU YERİ
SAMSAT KAYMAKAMLIĞI
Çevre Temizliği
300
6 Ay
259102
25 HAZİRAN-29 HAZİRAN tarihleri arasında Samsat Kaymakamlığında liste yöntemi ile belirlenecektir
Samsat Belediyesi İŞKURHizmet Noktası veya internet üzerinden www.iskur.gov.trbaşvuru
 
19 Haziran-23 Haziran 2018tarihleri arasında mesai saatlerinde TYP başvuruları alınacaktır. Ayrıca İnternet üzerinden (www.iskur.gov.tr) belirtilen tarihler arasında günün 24 saati bireysel başvuru yapılabilecektir. Program başlama tarihi 9 Temmuz 2018, bitiş tarihi 31 Aralık 2018 olmak üzere 6 ay uygulanacaktır.
  • Bir kişi aynı gün başvuruları başlayan TYP’lerden yalnızca birisine müracaat edebilecektir. Bu durum sistem tarafından kontrol edilecek ve uyarı mesajı gönderilecektir.
Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere;                                                                                                                                                                                                                                    
  • Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilecek, ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecektir.
  • Seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde aynı adreste oturan kişilerden birden fazla kişinin isminin olması halinde; başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınacaktır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılacaktır.
 
 
 
  • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü TYP mevzuatı gereğince,
TYP Katılım Şartları                                                                                                                         
1) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,                                                                                                                                                     
2) 18 yaşını tamamlamış (19 yaşından gün almış) olmak,                                                                   
3) Öğrenci olmamak (Açık Lise, Açık öğretim Öğrencileri hariç),                                                
4) Programın gerçekleştirileceği yerde ikamet etmek,
5) Emekli ve malul aylığı vb. maaş almamak,                                                                              
6) SGK’ya tabi sigortalı çalışan, vergi mükellefi, şirket ortağı, Bağ-Kur’lu olmamak.
7) Programın başlayacağı tarihten itibaren geriye doğru, en az bir yıl öncesine kadar yüklenicinin (projenin uygulanacağı kurumun) kendisinde bağlı kuruluş/müteahhit/taşeron vb.lerinin işyerinde çalışmamış olması, (bu durum adayların 1 yıllık SGK dökümleri ile yüklenicinin SGK sicil numaraları karşılaştırılarak araştırılır)
8) Kurs ve Programlardan yararlananlar 6 (altı) ay geçmeden TYP’ den yararlanamaz. TYP’den yararlanma suresi 12 ay içerisinde ayrı ayrı olarak veya bir defada en fazla 9 aydır.
9) Bir katılımcı TYP’den en fazla 24 ay yararlanabilir.
10) Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı, yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.
11) TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler son yararlanma tarihi üzerinden 24 (yirmi dört) ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar.
12)Aynı tarihte başlayan TYP’de aynı adreste ikamet eden kişilerden sadece 1(bir) kişi yararlanabilir,